15.07.2019 г.

Наредба за провеждане на Балканиадата по лека атлетика - ветерани, Букурещ, 19 – 22 септември 2019 г.

Наредба БЛАВ 2019 за провеждането на Балканиада (лека атлетика - ветерани) на открито в Букурещ, 19 – 22 септември 2019 г. /извадки/

Състезанието ще се проведе в Букурещ, от 19 – 22 септември, на местата, описани по-долу:

•  стадион Йоланда Балаш Сотер (“Iolanda Balaş Söter”) на ул. Primo Nebiolo № 2, сектор 1, и
•  парк Херастрау (Herăstrău Park), вход откъм ул. Nordului 7-9.

Подробно описание на местата, с карти: http://www.bamacs2019.ro/en/locations/.
Програма на състезанието: http://www.bamacs2019.ro/en/timetable/

Това първенство е комплексно и включва следните дисциплини:

A. Традиционни индивидуални дисциплини, вкл. полумаратон.

Б. Щафети:
• 4 x 100м
• 4 x 400м
• Балканска (800+400+200+100 м)

В. Балканско първенство за ветерани по многобои:
•  Десетобой
•  Седмобой
•  Петобой хвърляния

Г. Балканско отборно първенство по полумаратон (ветерани)

Нито една заявка няма да се регистрира, ако плащането не е извършено преди крайния срок - 12 август 2019 г.

При заявка за всяка дисциплина атлетите следва да посочат най-добрия си резултат след 01.01.2019. Тази информация не е задължителна, но ако липсва, атлетът може да получи неблагоприятен коридор или серия, несъответстващи на нивото му.

Атлетът може да се регистрира в:

максимум 4 (четири) индивидуални дисциплини (вкл. полумаратон),
допълнително в 1 (един) от многобоите (десетобой или петобой хвърляния за мъже, и седмобой или петобой хвърляния за жени)
- също и в две допълнителни индивидуални дисциплини, ако най-добрият резултат на атлета за сезона събира над 800 точки по таблицата на ИААФ за всяка от тези 2 дисциплини.
За да се избегнат травми, се препоръчват до две дисциплини на ден.
- независимо от всички описани по-горе дисциплини, всеки спортист може да се състезава във всички 3 (три) щафети. 

Регистрирането на щафетните отбори също се извършва преди крайния срок за регистрация, както за всички други дисциплини.

- независимо от всички гореописани дисциплини, всеки състезател може да се регистрира в Отбор по полумаратон. Такива отбори се регистрират в съответствие със Състезателните правила на WMA за 2018-2020 г. - Правило 147 – Смесени състезания, и Правило 151 – Точкуване.

Регистрирането на отборите трябва да се извърши преди крайния срок, както при всички други дисциплини.


Такси за регистрация

Описание
Размер
Забележки
Начална такса (без включена дисциплина)
30 лв.
Началната такса се заплаща от всеки регистриран състезател. Тя не включва таксата за нито една дисциплина.
Такса допинг-тест
2 лв.
Заплаща се от всеки регистриран състезател. Събраните суми се използват за допинг-контрол.
Индивидуална дисциплина
10 лв.
Всяка индивидуална дисциплина без полумаратон
Полумаратон
20 лв.
Полумаратон – индивидуален атлет
Щафета
20 лв.
Такса за всеки щафетен отбор
Десетобой
50 лв.
Десетобой (10 дисциплини) - мъже
Седмобой
40 лв.
Седмобой (7 дисциплини) – жени
Петобой хвърляния
30 лв.
Петобой хвърляния (5 дисциплини)
Отборен полумаратон
40 лв.
Отбор от 3 души за полумаратонСлед крайната дата за регистрация (12 август 2019 г.) няма да бъдат приемани нови регистрации, както и промяна на дисциплините за даден атлет.

Стартовите списъци ще бъдат публикувани в уебсайта поне 7 (седем) дни преди началото на състезанието.

Техническата конференция, на която ще присъстват ръководителите на националните отбори, ще се проведе на 19 септември 2019 г. (четвъртък) в заседателната зала на румънската федерация по лека атлетика, намираща се на ул. Primo Nebiolo 2, сектор, в 18:30 ч.
Таксата за регистрация НЕ се възстановява, дори в случай на отмяна на дисциплина поради лоши атмосферни условия.

Допинг контрол
2 до 4 допинг-теста ще бъдат проведени за състезатели, които постигат изключителни резултати, рекорди, с големи подобрения в резултатите, и т.н.

Ръководителите на националните отбори са отговорни за събиране на здравни декларации и съгласие за вземане на проби за допинг от атлетите, които одобрят за регистрация.
Ако атлет откаже да се яви на допинг-тест, той/тя ще бъде автоматично дисквалифициран от всички дисциплини на състезанието, а случаят ще бъде препратен към национални, балкански, европейски и световни федерации за съответни санкции.

Лицето или юридическото лице, което изиска тестването на даден състезател за допинг, трябва да плати предварително 450 евро такса за всеки случай.

Екипировка

Всички състезатели трябва да се състезават в спортните униформи и цветовете на своите национални отбори.

Пакетите, включително стартовите номера, ще бъдат раздадени от ОК (организационния комитет) на ръководителите на националните отбори. От всеки състезател се изисква да поддържа връзка с ръководителя на своя отбор, за да получи комплекта от него.

На всеки състезател ще бъдат дадени два стартови номера, които трябва да се носят както на предната, така и на задната част на фланелката, с изключение на скоковете (хоризонтални и вертикални), където състезателите могат да носят само един номер, или на гърдите, или на гърба, по техен избор.

Допълнителни стартови номера с означения за страната ще бъдат дадени на атлетите в щафетите непосредствено преди състезанието. Тези номера са задължителни, независимо дали името на страната е отбелязано на екипа на атлета.

Стартовите номера не трябва да се сгъват, мачкат или разменят. Обратното може да доведе до дисквалификация.

Зоните за загряване се намират точно до мястото на всяко състезание. Няма да се допуска загряване на главната писта. Неспазването на това изискване ще доведе до дисквалификация на атлета. Осигурени са съблекални близо до местата на състезанието.

Всички участници трябва да се регистрират в кол-рума (Call Room, място за проверка).
Времето за явяване в кол-рума за всички дисциплини е между 30 до 10 минути преди началото на дисциплината и ще бъде ясно посочено в стартовите списъци. 

Съдиите проверяват екипировката и стартовите номера на състезателите. Състезателите, които не се регистрират навреме в кол-рума, няма да бъдат допускани да се състезават.

Позволените шпайкове са:
- с шипове максимум 9 мм дълги за пистовите дисциплини, от игловиден или пирамидален тип.
- за полевите дисциплини (скокове и хвърляния) дължината на шиповете не трябва да надвишава 9 мм, освен за висок скок, овчарски скок и копие, където тя не трябва да надвишава 12 мм

Всички състезатели ще бъдат придружавани до зоната на състезанието от длъжностно лице.
Инструкциите за атлетите във всички състезания ще бъдат давани на английски език.
Атлетите могат да стартират от стартово блокче или от прав старт по свой избор.

Състезателите, които стартират неправилно два пъти в една дисциплина, ще бъдат дисквалифицирани от дисциплината.

Ще има електронно времеизмерване и фотофиниш.

Щафети
Възрастовите групи в щафетите ще се формират през 5 години, съответно за мъже и жени, както следва:
35-39 г., 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99 г.

Окончателните членове на щафетите се приемат от ръководителите на нац. отбори най-късно 3 (три) часа преди началото на дисциплината.

Една страна може да регистрира повече от един отбор в една и съща възрастова група за щафетите. След състезанието само резултатът на най-добрия отбор от една страна ще бъде валиден за класирането. Всички останали отбори ще бъдат автоматично обявени „извън класирането” (ИК - OoC).

Церемонии по награждаване (връчване на медали)
За всички дисциплини (индивидуални, полумаратон, многобои, щафети, отбори по полумаратон) церемониите по награждаване ще се провеждат на стадион „Йоланда Балаш” в специално обособена зона приблизително 45 минути след публикуване на официалните резултати. Ако някой атлет не може да присъства на церемонията, той/тя трябва да се свърже с ОК веднага след дисциплината, за инструкции как да получи своя медал и/или диплома.

Заключителни разпоредби
Всички възражения (жалби) ще бъдат отсъждани от жури, посочено от Организационния комитет. Възраженията трябва да бъдат подадени не по-късно от 30 минути след обявяването на резултатите. За всяко възражение се заплаща такса от 100 евро. Ако то бъде отхвърлено, парите ще бъдат задържани.

По време на цялото състезание ОК ще осигури спешна медицинска помощ. В случай на необходимост могат да се използват и спешни повиквания на номер 112 - медицинската служба.

С участието си в състезанието, атлетите поемат всички свързани с него рискове за здравето.
ОК или друга организационна част не може да носи отговорност за травма или неблагоприятно развитие на здравния статус на даден атлет, или за загубата на лични вещи по време на състезанието.
С участието си в състезанието, всеки атлет се съгласява, че той/тя няма финансови изисквания, или претенции от какъвто и да е друг вид, за използването на снимки или видеозаписи по време на състезанието, снимки или видеоклипове, които представят образа на атлета, като ОК се ангажира, че ще използва тези снимки главно за рекламни материали за насърчаване на ветеранската лека атлетика.

Отборните заявки (с посочени за всеки състезател: две имена на латиница, точна рождена дата и възрастова група, дисциплини, желателно на английски език, и дължимата обща такса), заедно с копия (сканирани) от платежните, трябва да бъдат изпратени, според указанията, изпратени до всички ветерани по имейл.

Местен организационен комитет БЛАВ 2019

Няма коментари:

Публикуване на коментар